مراسم افطاری با استاد اردشیری
کلاس درس دختران
کلاس درس ۷ تا ۸:۳۰ شب ۱۳۸۱/۲/۱۱
کلاس درس ۸:۳۰ تا ۱۰ شب ۱۳۸۱/۲/۱۱
مراسم یادبود